TECHNOLOGIA

Technologia produkcji

Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej

Powstanie firmy AKWA wiąże się z przemianami polityczno gospodarczymi zapoczątkowanymi w Polsce na przełomie lat 80 i 90 ubiegłego wieku, które w dalszej konsekwencji objęły swym zasięgiem cały blok Europy środkowo-wschodniej.

W 1990 roku w pierwszej stolicy Polski prastarym Gnieźnie, trzech pracowników wodociągu miejskiego oraz młody absolwent wyższej uczelni wykorzystując wiedzę o rynku oraz zmysł konstrukcyjny postanowiło zrealizować swe zamierzenia.

Tak oto 21 grudnia 1990 roku powstał Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej s.c.

Nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne wraz z rosnącymi potrzebami rynku powodują niezwykle dynamiczny rozwój najmłodszego w Europie producenta armatury wodociągowej.

Trzykrotnie zmienia się lokalizacja firmy, systematycznie wzrasta liczba zatrudnionych, powstają nowe nieznane dotychczas produkty. To najkrótszy komentarz do pierwszej dekady funkcjonowania AKWY.

Dwudziesty pierwszy wiek przynosi zmianę formy prawnej ,uzyskanie certyfikatu ISO 9001 oraz sposobu zarządzania firmą. Od grudnia 2000 roku pełna nazwa firmy brzmi: Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej sp. z o.o.

Podejmowane inwestycje skierowane są w stronę nowych technologii produkcji pozytywnie wpływających na parametry produkowanej armatury.

Ugruntowana pozycja na krajowym rynku wodociągowym oraz jakość produktów wzbudza zainteresowanie ze strony zagranicznych odbiorców. AKWA przekracza granice zdobywając coraz to nowych odbiorców w większości krajów nowej Europy.

Dziś hasło AKWA nierozerwalnie kojarzy się z armaturą wodociągowo kanalizacyjną odpowiedniej jakości, przyjazną i profesjonalną obsługą, z nowoczesną perspektywiczną firmą.