ZASUWY I ARMATURA

Akcesoria wodociągowe

Akcesoria wodociągowe wykorzystywane w instalacjach wodnych na każdym etapie prac. Należa do nich kółka ręczne do zasuw i nawiertek, skrzynki żeliwne, kołnierze stalowe oraz osłony odwadniacza hydrantu nadziemnego. Należą do nieodłącznych elementów przy pracach wodociągowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zaufaj polskiej myśli technologicznej – zaufaj Akwie.

Kółko żeliwne AKWA

Kółko ręczne do zasuw

Osłona odwadniacza hydrantu

Skrzynki żeliwne do armatury wodociągowej

OFERTA