Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA

Jesteśmy polską firmą specjalizującą się w produkcji hydrantów, zasuw, nawiertek i innych produktów z zakresu armatury wodociągowej.

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

Technologia Produkcji

Hydranty

Zasuwy kołnierzowe i gwintowane

Pełna
Oferta