Nowy Cennik – 01 kwiecień 2021

Gniezno, dnia 17.03.2021

Szanowni Państwo,

Jak Państwu wiadomo wiele surowców odnotowało w ostatnich miesiącach znaczny wzrost cen spowodowany zwiększającym się zapotrzebowaniem na świecie, rosnącymi kosztami produkcji i wydobycia, ale również obecną sytuacją pandemiczną i gospodarczą.

Przez ostatnie lata firma AKWA stale poprawiała jakość swoich produktów, koncentrując się również na obniżeniu kosztów z korzyścią dla naszych klientów jednakże trend wzrostów cen na rynkach światowych i polskim w dramatyczny sposób wpłynął na nasz przemysł armatury wodociągowej.

Ceny materiałów podstawowych do produkcji , w tym surówki odlewniczej, złomu czy też stali są wyższe o około 30%.  Ponadto wprowadzone zostały dodatkowe opłaty związane z odbiorem i składowaniem, nowe ceny energii elektrycznej, gazu oraz paliw, co spowodowało w konsekwencji kolejny wzrost kosztów produkcji i utrzymania całego zakładu zmuszając nas do wprowadzenia zmian cen naszego asortymentu produktów.

Informujemy, że nowy cennik zostanie wprowadzony oraz zacznie obowiązywać od dnia 01.04.2021r.

Prosimy o zapoznanie się z nowymi warunkami cenowymi oraz bogatym asortymentem naszych produktów.

Pragniemy zwrócić uwagę, że ruch cen w handlu można traktować jako swoisty syntetyczny wskaźnik odzwierciadlający przejawianie się prawidłowości rozwojowych całej gospodarki.

Ufamy, że powyższa decyzja nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe umowy oraz warunki współpracy, a nasze wspólne zaangażowanie i determinacja w dążeniu do osiągnięcia kolejnych szczytów przyczynią się do dalszego rozwoju Państwa i naszej firmy.

                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                    Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o.

W celu wycen, kalkulacji oraz przesyłania zamówień zapraszamy do kontaktu z naszymi działami:

Dział Marketingu marketing@akwa.com.pl (ofertowanie i przetargi)

Dział Sprzedaży sprzedaz@akwa.com.pl (zamówienia i fakturowanie)

Dział Odlewów odlewy@akwa.com.pl

Dział Exportu export@akwa.com.pl

Zapraszamy również na naszą stronę internetową https://www.akwa.com.pl/cenniki/