AKWA - Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej

Akwa Newsletter

Znajdujesz się na:

EMROZ 500

EMROZ 400

Zastosowanie:

Studnia wodomierzowa EMROZ 500 produkcji EOTECH dedykowana jest do posadowienia na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. Konstrukcja studni wodomierzowej umożliwia wykorzystanie geotermalnych właściwości ziemi, a tym samym zabezpiecza ją przed efektem przemarzania wewnątrz. Elementy izolacyjne studni umożliwiają montaż wodomierza 300 mm pod pokrywąi gwarantują pełną ochronę przed zamarznięciem do temperatury - 30stopni C.

Wszystkie nasze studnie posiadają Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

Właściwości:

  1. Utrzymuje odpowiednią(dodatnią) temperaturę w okolicy wodomierza.
  2. Zapewnia łatwy odczyt wodomierza z poziomu powierzchni gruntu.
  3. Poprzez zastosowanie odpowiednich komponentów w procesie produkcji studnia charakteryzuje się lekką konstrukcją.
  4. Rozwiązania konstrukcyjne studni umożliwiają montaż nawet na terenach charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych.

Elementy:

  1. Korpus studni - PE.
  2. Płaszcz ocieplający - poliuretan spieniony wbudowany w konstrukcję studni.
  3. Pokrywa termiczna (korek) - poliuretan spieniony.
  4. Właz - utwardzony plastik o nacisku 1,5 tony (opcja - pokrywa żeliwna).

Dane techniczne:

Wysokość [mm] Średnica [mm] Numer katalogowy
EMROZ 500 1200 500 EMR-500-120-01
UWAGA! Wysokość studni mrozoodpornej można dobierać odpowiednio do strefy przemarzania /wysokość winna być większa / aby zwiększyć wysokość można zastosować przedłużki/.