Wpusty ściekowe uliczne kołnierzowe

 

Typ Klasa Powierzchnia wlotowa [dm2] Masa w [kg] Uwagi
Nr indeksu korpus krata komplet
WU-C
402-1010
C-250 9,8 56,5 46,5 103,0 Krata luźna
WU1-C
402-1000
C-250 9,8 57,0 46,5 103,6 Krata mocowana
w korpusie
zawiasowo
WU-D
405-1000
D-400 9,8 56,5 55,5 112,0 Krata luźna
WU1-D
405-1010
D-400 9,8 57,0 55,5 112,0 Krata mocowana
w korpusie
zawiasowo
WU-C1*
402-1210
C-250 9,8 51,5 46,5 98,0 Krata luźna

* Nie posiada kołnierza z jednej strony dłuższego boku
(ułatwia zabudowę bezpośrednio przy krawężniku).

Pobierz kartę katalogową
“Włazy kanałowe okrągłe Klasa 50 kN” PDF, 98 KB