Studzienka do poboru próbek wody z sieci

ZASTOSOWANIE:

Woda przeznaczona do spożycia dla ludzi.

Dopuszczenie:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa – na części mające kontakt z wodą pitną.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze PN1O lub PN16
Temp.max 40°C
Przyłącze 1″

Cechy konstrukcyjne
  • Korpus i pokrywa studzienki wykonana z polichlorku winylu zabezpieczona przed przemarzaniem 300 mm korkiem styropianowym EPS. Jako dodatkowa opcja zamknięcie studni włazem żeliwnym DN600 klasy B125, C250 lub D400.
  • Studnia o średnicy DN500 i wysokości 1600 mm.
  • Dno studni perforowane celem odwodnienia ze zpuszczanej wody.
  • Zasilanie kranika wykonane z rur stalowych skręconych spiralnie odpornych na działanie czynników atmosferycznych.
  • Zawór odwadniający cały układ w dolnej części podnoszonej konsoli.
  • Zawór antyskażeniowy DN25 zabezpieczający przed zanieczyszczeniami.
  • Mosiężny kranikwyposażony w rurkę do opalania wykonaną ze stali nierdzewnej o średnicy 15 mm idługości 80 mm.
  • Możliwość stabilnego ustawienia wyciągniętego układu na krawędzi studni celem czerpania wody bez konieczności używania rąk.

Pobierz kartę katalogową
“Studzienka do poboru próbek wody z sieci - 6701” PDF, 987 KB


Pobierz deklarację właściwości użytkowych
“Studzienka do poboru próbek wody” PDF, 72 KB