Hydrant podziemny DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem

Przeznaczenie:

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenia:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy. Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Dane techniczne

Wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające wg PN-EN 14339 i PN-EN 1074-6
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2
Maksymalny moment zamknięcia MOT 105 Nm
Ciśnienie robocze PN16
Współczynnik Kv min. 60
Ilość obrotów do początku otwarcia 4
Ilość obrotów do pełnego otwarcia 11
Nominalna wydajność hydrantu 10dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863

Cechy konstrukcyjne:
  • Korpus górny, dolny, kulowy i przyłącze do stojaka hydrantu wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7, kolumna wg tabeli, trzpień ze stali nierdzewnej. Zawór kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu.
  • Tłok hydrantu oraz kula zaworu kulowego zawulkanizowane gumą EPDM o twardości 70 O Sh
  • Nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu lub brązu z gwintem trapezowym.
  • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą
  • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
  • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250µm. odporną na przebicie 3 kV

Pobierz kartę katalogową
“Hydrant podziemny DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem - 3700” PDF, 994 KB


Pobierz deklarację właściwości użytkowych
“Hydrant przeciwpożarowy podziemny z podwójnym zamknięciem DN80 PN16 HPP-80” PDF, 90 KB


Pobierz świadectwo dopuszczenia
“Hydrant Podziemny DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem” PDF, 640 KB

Kategoria: