Hydrant podziemny DN80 PN10

Przeznaczenie:

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenia:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy. Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Dane techniczne

Wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające wg PN-EN 14339 i PN-EN 1074-6.
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2.
Maksymalny moment zamknięcia MOT 105 Nm.
Ciśnienie robocze PN10.
Współczynnik Kv min. 60.
Ilość obrotów do początku otwarcia 3.
Ilość obrotów do pełnego otwarcia 9.
Nominalna wydajność hydrantu 10dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863.

Cechy konstrukcyjne:
  • Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa szarego gat. EN-GJL 250 lub sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7, kolumna wg tabeli, trzpień ze stali nierdzewnej.
  • Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70O Sh.
  • Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.
  • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
  • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
  • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250µm odporną na przebicie 3 kV.

Pobierz kartę katalogową
“Hydrant podziemny DN80 PN10 - 3500/3600” PDF, 995 KB


Pobierz deklarację właściwości użytkowych
“Hydrant przeciwpożarowy podziemny DN80 PN10 HP 00” PDF, 94 KB


Pobierz świadectwo dopuszczenia
“Hydrant Podziemny DN80 PN10” PDF, 510 KB

Kategoria: