Hydrant nadziemny RETRO DN80 PN10

Przeznaczenie:

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenia:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony. Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Dane techniczne

Wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6.
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2.
Maksymalny moment zamknięcia MOT 105 Nm
Ciśnienie robocze PN10.
Współczynnik Kv min. 140.
Ilość obrotów do początku otwarcia 3.
Ilość obrotów do pełnego otwarcia 9.
Nominalna wydajność hydrantu 10dm3/s przy
ciśnieniu 0,2 Mpa zgodnie z PN-B 02863.

Cechy konstrukcyjne:
  • Korpus ozdobny, korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa szarego gat. EN-GJL250, kolumna wg tabeli, trzpień ze stali nierdzewnej.
  • Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70 Sh.
  • Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.
  • Nasady z aluminium
  • Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu aluminium lub żeliwa.
  • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
  • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
  • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250µm. odporną na przebicie 3 kV i promieniowanie UV lub dodatkowo farbą bazową zabezpieczoną lakierem bezbarwnym lub samą farbą poliuretanową zabezpieczoną lakierem antygraffiti

Pobierz kartę katalogową
“Hydrant nadziemny RETRO DN80 PN10 typ A - 3400” PDF, 979 KB


Pobierz deklarację właściwości użytkowych
“Hydrant przeciwpożarowy nadziemny retro DN80 PN10 HN-00 typ A” PDF, 92 KB


Pobierz świadectwo dopuszczenia
“Hydrant Nadziemny DN80 PN10 TYP A, RETRO, z monitoringiem” PDF, 203 KB

Kategoria: