Hydrant nadziemny DN80 PN16 – zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem – typ C – kolumna stalowa

Przeznaczenie:

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych, max. 40°C.

Dopuszczenia:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy. Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Dane techniczne

Wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6.
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2
Maksymalny moment zamknięcia MOT 105 Nm.
Ciśnienie robocze PN16.
Współczynnik Kv min. 140.
Ilość obrotów do początku otwarcia 4.
Ilość obrotów do pełnego otwarcia 11.
Nominalna wydajność hydrantu 10dm3/s przy
ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863.

Cechy konstrukcyjne:
 • Korpus górny, dolny i kulowy wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7, kolumna wg tabeli, trzpień ze stali nierdzewnej.
 • Zawór kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu.
 • Dzielona kolumna połączona kołnierzami umożliwia obrót korpusu górnego po montażu hydrantu o 360° oraz szybką naprawę w przypadku złamania hydrantu.
 • Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku złamania hydrantu przed uszkodzeniem.
 • Tłok hydrantu oraz kula zaworu kulowego zawulkanizowane gumą EPDM o twardości 70O Sh.
 • Nakrętka trzpienia wykonana z mosiądzu lub brązu z gwintem trapezowym.
 • Nasady z aluminium
 • Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu aluminium lub żeliwa.
 • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
 • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
 • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250µm. odporną na przebicie 3 kV i promieniowanie UV.

Pobierz kartę katalogową
“Hydrant nadziemny DN80 PN16 zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem typ C kolumna stalowa - 3300” PDF, 770 KB


Pobierz deklarację właściwości użytkowych
“Hydrant przeciwpożarowy nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamknięciem DN80 PN16 HNŁP-80/Obr typ C” PDF, 94 KB


Pobierz świadectwo dopuszczenia
“Hydrant Nadziemny DN80 PN16 zapezpieczony w przypadku złamania z podwójnym zamnięciem” PDF, 193 KB

Kategoria: