Hydrant nadziemny DN80 PN10 zabezpieczony w przypadku złamania – typ C

Przeznaczenie:

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenia:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy. Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Dane techniczne:

Wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2
Maksymalny moment zamknięcia MOT 105 Nm
Ciśnienie robocze PN10
Współczynnik Kv min. 140
Ilośc obrotów do początku otwarcia 3
Ilość obrotów do pełnego otwarcia 9
Nominalna wydajność hydrantu 10dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863

Cechy konstrukcyjne:
 • Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa szarego gat. EN-GJL 250 lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, kolumna wg tabeli.
 • Możliwość obrotu korpusu górnego po montażu hydrantu o 360°.
 • Dzielona kolumna połączona kołnierzami umożliwia szybką naprawę w przypadku złamania hydrantu.
 • Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku złamania hydrantu przed uszkodzeniem.
 • Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70O Sh.
 • Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.
 • Nasady z aluminium
 • Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu aluminium lub żeliwa.
 • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
 • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
 • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250µm. odporną na przebicie 3 kV i promieniowanie UV.

Pobierz kartę katalogową
“Hydrant nadziemny DN80 PN10 zabezpieczony w przypadku złamania typ C - 3100” PDF, 1 MB


Pobierz deklarację właściwości użytkowych
“Hydrant przeciwpożarowy nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania DN80 PN10 HNŁ-80/Ż typ C” PDF, 92 KB


Pobierz świadectwo dopuszczenia
“Hydrant Nadziemny DN80 PN10 typ C” PDF, 626 KB

Kategoria: