Hydrant nadziemny DN80 PN10 – typ A

Przeznaczenie

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenia

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy. Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE

Dane techniczne:

Wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2
Maksymalny moment zamknięcia MOT 105 Nm
Ciśnienie robocze PN10
Współczynnik Kv min. 140
Ilośc obrotów do początku otwarcia 3
Ilość obrotów do pełnego otwarcia 9
Nominalna wydajność hydrantu 10dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863

Cechy konstrukcyjne
  • Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa szarego gat. EN-GJL250, lub żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7, kolumna wg tabeli, trzpień ze stali nierdzewnej.
  • Tłok hydrantu z żeliwa steroidalnego GJS – 500 – 7 nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70O Sh.
  • Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.
  • Nasady z aluminium
  • Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu aluminium lub żeliwa.
  • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
  • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
  • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250µm odporną na przebicie 3 kV i promieniowanie UV.

Pobierz kartę katalogową
“Hydrant nadziemny DN80 PN10 typ A - 3000” PDF, 1 015 KB


Pobierz deklarację właściwości użytkowych
“Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN80 PN10 HN-00 typ A” PDF, 93 KB


Pobierz świadectwo dopuszczenia
“Hydrant Podziemny DN80 PN10” PDF, 510 KB

Kategoria: