Hydrant nadziemny DN100 PN10 – typ A

Przeznaczenie:

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenia:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Dane techniczne:

Wymagania użytkowe oraz badania
sprawdzające wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6
Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2
Maksymalny moment zamknięcia MOT 125 Nm
Ciśnienie robocze PN10
Współczynnik Kv min. 160
Ilośc obrotów do początku otwarcia 3
Ilość obrotów do pełnego otwarcia 9
Nominalna wydajność hydrantu 15dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863

Cechy konstrukcyjne:
  • Korpus górny, korpus nasady czołowej i komora zaworowa wykonane z żeliwa szarego gat. EN-GJL 250, lub żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7, kolumna wg tabeli, trzpień ze stali nierdzewnej
  • Tłok hydrantu nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70O Sh
  • Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.
  • Nasady z aluminium
  • Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu aluminium lub żeliwa (pokrywa typ B 75).
  • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą
  • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu
  • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250µm. odporną na przebicie 3 kV i promieniowanie UV.

Pobierz kartę katalogową
“Hydrant nadziemny DN100 PN10 typ A - 3000” PDF, 981 KB


Pobierz deklarację właściwości użytkowych
“Hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN100 PN10 HN-100/R typ A” PDF, 92 KB


Pobierz świadectwo dopuszczenia
“Hydrant Naziemny DN100 PN10” PDF, 167 KB

Kategoria: