Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Z.P.A.P. AKWA Sp. z o.o. w Gnieźnie

Zarząd Spółki ustanowił Politykę Jakości, której podstawowe zasady są obowiązujące dla wszystkich pracowników. Nasz sukces na rynku zależy od tego, jak nasi klienci postrzegają nasze wyroby w stosunku do swoich wymagań, oczekiwań oraz oferty konkurencji.

Dla uzyskania ciągłej satysfakcji klientów i uzyskania opłacalności działania firma przyjmuje, że:

– oferowane i sprzedawane mogą być tylko te wyroby, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnienie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów,

– ciągłe doskonalenie procesów i wyrobu ma zaowocować zmniejszeniem procentu braków oraz ilości reklamacji,

– konkurencyjna pozycja spółki na rynku armatury przemysłowej będzie systematycznie umacniana i utrwalana.

Spełnienie celów jakościowych możliwe jest dzięki przestrzeganiu następujących zasad polityki jakości:

– spełnienie wymagań / oczekiwań klienta oraz wymagań prawnych jest naszym priorytetem,

– wysoka jakość pracy i wyrobów jest naczelnym zadaniem działalności wszystkich pracowników,

– istotne jest ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania i kontroli, środków produkcji i infrastruktury,

– kluczem skutecznego funkcjonowania jest ciągłe szkolenie pracowników dla utrwalenia świadomości ich roli i odpowiedzialności w kształtowaniu wizerunku firmy oraz komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,

– dbamy o ekologię, właściwe środowisko pracy i zadowolenie pracowników.

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień. Gwarancją spełnienia podstawowych zasad polityki jakości jest stosowany, rozwijany i ciągle doskonalony.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,

zgodny z normą ISO 9001:2015,

który stanowi zabezpieczenie przyszłości firmy.

Pobierz politykę jakości “Polityka jakości”PDF, 880 KB