Odlewnia żeliwa

Zakład Produkcyjny Armatury Przemysłowej AKWA Sp. z o.o. posiada własną odlewnię żeliwa wyposażoną w 2 piece indukcyjne do topienia żeliwa.

Odlewnia podlega systemowi zarządzania jakością ISO 9001 : 2015.

Wykonujemy odlewy z żeliwa szarego w gatunku EN-GJL200 i EN-GLJ250 oraz sferoidalnego w gatunku EN-GJS 500-7. W roku 2008 AKWA zrealizowała inwestycję dokonując zakupu największego w Europie na ówczesne czasy automatu formującego amerykańskiej firmy Hunter. Rozmiar pakietu to 610mm x 762mm przy wysokości 585mm.

Zwiększyło to wielokrotnie możliwości produkcyjne odlewni oraz umożliwiło wykonywanie z bardzo dużą dokładnością odlewów o skomplikowanych kształtach.

Odlewnia żeliwa produkuje szeroki asortyment odlewów zarówno na własne potrzeby jak i dla znacznego grona klientów zewnętrznych. Obecnie wykonujemy odlewy dla firm z branży samochodowej, rolniczej oraz przemysłu ciężkiego.

Rdzenie przygotowywane są w technologiach:

  • metodą zimnej rdzennicy utwardzane CO2,
  • metodą gorącej rdzennicy.

Dostarczane odlewy surowe są oczyszczone z pozostałości mas formierskich, ogradowane, posiadają oszlifowane ostre krawędzie i usunięte pozostałości układu wlewowego. Mogą być pokrywane powłokami ochronnymi.

W zakresie obróbki cieplnej realizowane jest:

  • żarzenie zmiękczające,
  • żarzenie odprężające.

Zakład posiada wydział obróbki mechanicznej oraz malarnię, w której pokrycia nanoszone są metodami: zanurzeniową i natryskową. Istnieje możliwość stosowania farb wodnorozcienczalnych i rozpuszczalnych jedno- lub dwuskładnikowych (możliwość uzgodnienia rodzaju oraz kolorów pokrycia z klientem). Istnieje także możliwość pokrywania odlewów farbą proszkową epoksydową. Nanoszenie powłoki może być realizowane metodą fluidyzacyjną lub natrysku elektrostatycznego. Grubość powłoki od 250µm do 400µm. Kolor farby do uzgodnienia.

Z.P.A.P AKWA Sp. z o.o. posiada własne laboratorium, które dysponuje możliwościami określenia następujących parametrów odlewów:

  • kontrola wymiarowa odlewów
  • składu chemicznego – metodami spektrometrycznymi
  • własności mechanicznych – badanie wytrzymałościowe,
  • twardość.

Na dostarczone odlewy wystawiamy atesty materiałowe w zakresie uzgodnionym z klientem.