Hydrant nadziemny z systemem monitoringu poboru wody DN80 PN10 typ A

Zastosowanie:

Do czerpania wody w celach przeciwpożarowych i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenie:

Państwowy Zakład Higieny Warszawa. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów koło Warszawy. Świadectwo dopuszczenia Certyfikat CE.

Dane techniczne:

Wymagania użytkowe oraz badania sprawdzające wg PN-EN 14384 i PN-EN 1074-6. Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2. Maksymalny moment zamknięcia MOT 105 Nm. Ciśnienie robocze PN10. Współczynnik Kv min. 140. Ilośc obrotów do początku otwarcia 3. Ilość obrotów do pełnego otwarcia 9. Nominalna wydajność hydrantu 10dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa zgodnie z PN-B 02863.

Cechy konstrukcyjne:
 • Korpus górny i komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS 500-7, kolumna wg tabeli, trzpień ze stali nierdzewnej.
 • Tłok hydrantu z żeliwa steroidalnego GJS – 500 – 7 nawulkanizowany gumą EPDM o twardości 70° Sh.
 • Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym.
 • Nasady z aluminium
 • Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu aluminium lub żeliwa.
 • Zamknięcie hydrantu realizowane przez tłok współpracujący z tuleją prowadzącą.
 • Odwodnienie następuje z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu.
 • Pełne zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne i zewnętrzne farbą proszkową epoksydową o grubości powłoki min. 250μm odporną na przebicie 3 kV i promieniowanie UV.
Informacje dotyczące modułu:
 • Śledzenie elementów ruchomych hydrantu w trybie ciągłym.
 • Czujnik zdjęcia pokrywy modułu z hy
 • Cykliczna kontrola sprawności systemu
 • Alarmy i komunikaty wysyłane w oparciu o sieć komórkową GSM
 • Instrukcja obsługi modułu monitorującego w zestawie.

Download catalogue card
“Hydrant nadziemny z systemem monitoringu DN80 PN10 typ A - 3000M” PDF, 994 KB


Download declaration of performance
“Hydrant przeciwpożarowy nadziemny z systemem monitoringu poboru wody DN80 PN10 HN-00 typ A” PDF, 94 KB


Download certificate of admission
“Hydrant Podziemny DN80 PN16 z podwójnym zamknięciem” PDF, 640 KB